Mijn diensten

U kunt bij mij terecht voor Bewindvoering en inkomensbeheer. Beide diensten zijn gericht op ondersteuning bij het beheer van de financiën van mensen die daar zelf niet of slecht toe in staat zijn.  Welke van de twee vormen voor u van toepassing is, bepalen we samen, aan de hand van de situatie. U vindt de tarieven lijst onder het tabblad “downloads”. In sommige gevallen worden deze kosten via de bijzondere bijstand betaald.

Beschermingsbewind

Hierbij word ik door de kantonrechter aangesteld als bewindvoerder en ben verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Jaarlijks leg ik hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Als iemand wilsonbekwaam of vermogend is dan zal altijd gekozen worden voor beschermingsbewind. In andere gevallen kan inkomensbeheer al voldoende zijn.

Meer over beschermingsbewind leest u in deze folder van de rijksoverheid.

Inkomensbeheer

Hierbij geeft u een volmacht aan mij om het beheer van uw financiën over te nemen. In principe kiezen wij voor inkomensbeheer als dat voldoende waarborgen biedt voor een verantwoord financieel beheer. Mocht blijken dat bewind toch wenselijk is, kan dat alsnog worden aangevraagd.

Klachtenregeling

Uiteraard zal ik alles in het werk stellen om mijn cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het is mogelijk dat u toch ergens ontevreden over bent. Aarzelt u dan niet en laat het mij meteen weten. Waarschijnlijk lossen wij het probleem dan samen op. Mochten wij er niet uitkomen, dan kunt u een officiële klacht indienen. In het Klachtenreglement  kunt u lezen hoe dat gaat.