Bewindvoering John Adelaar

Persoonlijk contact en betrokkenheid zijn mij op het lijf geschreven. Om die reden heb ik geen spreekuur maar ben ik bereikbaar op alle werkdagen, zie hiervoor ook de bereikbaarheidstijdentijden onder aan deze pagina.

Als Bewindvoerder volg ik ieder jaar meerdere workshops en cursussen om vooral van de laatste wijzigingen op de hoogte te blijven, denk maar eens aan:

  • Overheidswijzigingen                •   WW
  • Belastingen                             •   AOW
  • Bijstand                                  •   WAO
  • Beslagrecht                             •   Pensioenen

U kunt ook dagelijks inzage hebben in uw eigen dossier, via een inlogcode kunt u alle banktransacties en het schuldenoverzicht inzien, zie ook de knop Client login.

U kunt mij bereiken via: