Aanmeldprocedure

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de knop aanmeldformulier die u vindt onder het kopje Aanmeldprocedure. Na het invullen, neem ik contact met u op. We bespreken globaal de situatie. Ik leg uit wat ik voor u kan doen. Indien nodig maken we meteen een eerste plan van aanpak.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de huidige situatie en de gewenste situatie. Ik leg uit hoe beschermingsbewind of inkomensbeheer daarbij kan helpen. Als alles duidelijk is en we besluiten verder te gaan, dan kunnen de benodigde stukken worden ingevuld en ondertekend.

Inkomensbeheer

Als u hebt gekozen voor inkomensbeheer en de stukken daarvoor zijn getekend, kan ik meteen beginnen met mijn werkzaamheden.

Beschermingsbewind

Als is gekozen voor beschermingsbewind wordt na het intakegesprek het verzoekschrift tot onderbewindstelling ingevuld. Op dit formulier geven betrokkenen aan waarom bewind noodzakelijk is. Samen met een medische verklaring of een sociaal verslag van een hulpverlener stuur ik alle stukken naar de kantonrechter.

Er volgt dan een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de zitting worden belanghebbenden gehoord. Daarna doet de rechter uitspraak. Per datum van de uitspraak word ik aangesteld als bewindvoerder. Vanaf dan ben ik medeverantwoordelijk voor uw geldzaken. Ik neem dan weer contact met u op om nogmaals de gevolgen van het bewind te bespreken.